Ge Wit 'T Oit Noit Nie

Privacy Policy

Privacyverklaring Ge Wit ‘T Oit Noit Nie 

Naam: Ge Wit ‘T Oit Noit Nie
KvK nummer: 17125649
Adres: De Ambachten 137, 5591 NX, Heeze
Email: Bestuur@gewittoitnoitnie.nl
Telefoon: 06-261 54 898

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

1. Identiteit
De betrokken persoon geeft toestemming voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens door onderstaande:
Naam:                Ge Wit ‘T Oit Noit NIe
KvK Nmmer:      17125649
Adres:                De Ambachten 137, 5591 NX Heeze
Email:                bestuur@gewittoitnoitnie.nl
Telefoon:           06-261 54 898

2. Toestemming
De betrokken persoon geeft toestemming voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens middels het volledig invullen en toesturen van het aanmeldformulier voor lidmaatschap bij Ge Wit ‘T Oit Noit Nie. Aan dit lidmaatschap zit een contributieplicht.

Indien de betrokken persoon onder de 16 jaar is, dient er toestemming gegeven te worden door ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De betrokken persoon dient aan te geven of hij of zij de nieuwsbrief wenst te ontvangen op het door hem of haar verstrekte email adres, middels een vinkje op het aanmeldformulier.

 

3. Persoonsgegevens
De betrokken persoon geeft toestemming voor het verzamelen van onderstaande persoongegevens:
Verplicht:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Volledig adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
– Telefoonnummer
– Email

Optioneel:
– Kledingmaat
– Schoenmaat
– Hoofdomtrek
– In het bezit van EHBO/BHV/AED diploma

De betrokken persoon dient ten minste bovenstaande verplichte persoonsgegevens te delen met Ge Wit ‘T Oit Noit Nie, om een lidmaatschap te kunnen aangaan. Gevolgen van het niet delen van deze gegevens kan leiden tot een ontzegging van het lidmaatschap.

4. Doeleinden
De betrokken persoon geeft toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor:
– Het verzenden van nieuwsbrieven naar het gegeven email adres.
– Het bepalen van contributiehoogte naar leeftijd.
– Het verzenden van contributienota naar gegeven email adres of telefoonnummer.
– Het versturen van uitnodigingen naar opgegeven adres.
– Het op maat maken van kleding naar opgegeven maten.
– Beroep doen op kennis indien in bezit van diploma EBHO/BHV/AED.

5. Verspreiding
Verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden. Deze gegeven zullen nooit gedeeld worden met derden buiten de vereniging Ge Wit ‘T Oit Noit Nie om.

Indien het noodzakelijk is om gegevens van een betrokken persoon te moeten delen, zal hiervoor ten alle tijden op voorhand toestemming aan de desbetreffende persoon gevraagd worden middels email of telefonisch contact. Er wordt gecommuniceerd welke gegevens er gedeeld moeten worden, met welke derde partij en voor welk doel.

6. Inzage, rectificatie en beëindiging
De betrokken persoon kan ten alle tijden zijn of haar persoonsgegevens inzien/wijzigen of laten verwijderen. Dit kan middels een email naar; bestuur@gewittoitnoitnie.nl

In elke nieuwsbrief heeft de betrokken persoon zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven middels een link onderaan de nieuwsbrief.

7. Duur
De verstrekte persoonsgegevens van de betrokken persoon worden bewaard zolang zijn of haar lidmaatschap bij Ge Wit ‘T Oit Noit Nie loopt. Zodra de betrokken persoon zijn of haar lidmaatschap opzegt, zullen de gegevens tot maximaal 1 jaar na datum opzegging bewaard worden.

8. Rechten
– De betrokken persoon heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
– De betrokken persoon heeft het recht ten alle tijden zijn of haar gegevens in te zien, te wijzigen of te laten wissen.
– De betrokken persoon heeft het recht zichzelf ten alle tijden uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Ge Wit ‘T Oit Noit Nie
22-05-2018

 

© 2024 Ge Wit 'T Oit Noit Nie

Thema door Anders Norén